Flexigum / Flexigum HP je dvousložková rychleschnoucí latexové-bitumenová stříkatelná hydroizolace

Flexigum je dvousložkový, modifikovaný asfalto-latexový velmi pružný rychle tuhnoucí hydroizolační materiál s vynikající adhezí k povrchu a aplikuje se stříkáním za studena pomocí bezvzduchového dvoukruhové čerpadla.
Používá se jako hydroizolace a antikorozivní ochrana podzemních a nadzemních železobetonových stavebních konstrukcí, kovových zásobníků, potrubí, dopravních staveb, dálničních a železničních tunelů, stanic metra, podchodů, opěrných zdí, ochrana proti agresivním vodám na kolektorech a vodovodech a pod.
Snese zvýšené namáhání jako izolační vrstva pod asfalt až do teploty 200 °C, což umožňuje použití asfaltového finišeru bez nutnosti použití ochranných mezivrstev.

Charakteristika:

stejnorodý: rovnoměrná aplikace homogenní membrány
pružný: materiál obsahující latex má pružnost více než 1500% (1000%)
přilnavost k podkladu: výborná přilnavost k betonu, kovu, ....
technologie aplikace: aplikace na povrchy rozmanitého tvaru a uspořádání, při nanášení do 4m výšky není třeba lešení
vysoká produktivita: 3 pracovníci zaizolují plochu až 1200m2 v 4mm vrstvě za 8 hodin
bezpečnost: ekologický, netoxický za studena aplikovatelný materiál

Základní technické parametry:

měrná hmotnost: 1100kg / m3
průsak vody 0,5MPa / 72 hod.: 0,0ml
nasákavost 24 hodin H2O: 0,70%
síla průrazu trnem při 20°C: 12,0N
síla průrazu trnem při 15°C: 113,8N
ohebnost na trny při -15°C / 20mm /: vyhovuje
přilnavost k betonu: 0,57 Mpa
přilnavost k oceli: 0,21 Mpa
pevnost v tahu při Fmax: 0,16Mpa
poměrné prodloužení: 1560%

 

Použití: 

Železo-betonové konstrukce

Dálniční a železniční tunely

Stanice metra, podchody

Ke stažení: PDF icon bitum-flexigum.pdf

Galerie s využitím produktu