Společnost BITUM je předním izraelským výrobcem těsnících a izolačních produktů.

BITUM vyvíjí, vyrábí a prodává vyspělé produkty, které se drží na čele trhu s těsnícími a izolačními materiály.

Od roku 1948, kdy společnost BITUM zahájila činnost, uvedla na trh řadu inovativních a k životnímu prostředí ohleduplných produktů pro stavebnictví, které se staly novým standardem v oblasti technických parametrů, efektivity využití i nízkých cen.

Tyto moderní produkty se staly základem pro vstup na mezinárodní trhy a značné objemy těchto výrobků se již vyvážejí do přibližně 16 zemí po celém světě.

Jako součást skupiny Delek Ltd. požívá společnost BITUM výhod silného ekonomického zázemí jedné z předních korporací izraelské ekonomiky. Akcie skupiny Delek Group jsou obchodovány na telavivské burze TASE a podnik dosahuje ročního obratu přes 8 miliard $. Delek Group ovládá široké spektrum podniků v Izraeli i v zahraničí, včetně benzínových a plynových čerpacích stanic, společnosti Delek Motors - licencovaného dovozce vozů značek Ford a Mazda, ropných a plynových těžebních společností, biochemického průmyslu, realitních a hi-tech společností a zařízení na skladování benzínu (dříve společnost "Pi-Glilot").

Životní prostředí

Mnoho lidí o ochraně životního prostředí hovoří …  BITUM jedná! Společnost BITUM se zaměřuje na vývoj a výrobu těsnících a izolačních produktů, které jsou ohleduplné k lidem i k životnímu prostředí, a to už dlouhá léta.

Produkty na bázi organických hořlavých a nebezpečných rozpouštědel, které společnost BITUM vyráběla v minulosti, jsou nahrazovány těsnícími produkty na vodní bázi. Produkty na bázi skelných vláken a kamenné vlny, které při aplikaci i užívání vyvolávají svědění a jsou příčinou postupného poškozování zdraví uživatelů a zákazníků, jsou nahrazovány produkty tepelné a zvukové izolace na bázi polyesterových vláken, které jsou příjemné na dotek.

Společnost BITUM také v několika posledních letech investovala obrovské prostředky do vybudování moderních ekologických provozů, a razantně tak snížila úroveň znečištění ovzduší v důsledku výrobních procesů.

S uspokojením společnost BITUM zaznamenává, že bezprostřední okolí jejích výrobních provozů již není narušeno znečištěním způsobeným její výrobními procesy. Tak BITUM díky svým "zeleným" produktům přímo i nepřímo přispívá k ochraně životního prostředí.

Historie

1948

Společnost BITUM Chemical Industries založil v roce 1948 v Haifskom zálivu pan Ben-Zion Dishon, inženýr průmyslové chemie, který již dříve v Izraeli založil několik jiných gumárenských a bitumenových provozů. V prvních letech se společnost BITUM soustředila na výrobu živičných materiálů, které byly využívány jako těsnicí hmoty při velkých izraelských projektech, mezi jinými například při stavbě "Národního vodního přivaděče", který přivádí vodu ze severu na jih Izraele.

1961

Významný obrat v podnikání společnosti BITUM nastal v roce 1961, kdy 60% jejích akcií získala skupina Delek Ltd., největší ropná společnost v Izraeli, a ovládla ji. Název BITUM se změnil na "BITUM Petrochemical Industries Ltd.".

1985

V roce 1985 otevřela společnost BITUM svou první továrnu na výrobu emulzí, která jí umožnila vstoupit jako významný dodavatel na trh s materiály pro povrchy vozovek. V následujících letech se společnost BITUM zaměřila na rozsáhlý výzkum a vývoj v oblasti těsnících materiálů pro aplikaci za studena a v tomto významném a rozvíjejícím se segmentu trhu získala pozici předního producenta, stejně jako u dalších tmelů pro stavební trh. V posledních letech rozšířila společnost BITUM svou působnost i do oblasti tepelné a zvukové izolace a představuje pokrokové technologie a materiály, které jsou ohleduplné k uživatelům ik životnímu prostředí.

2008

V tomto roce byl oficiálně poprvé do střední Evropy dovezen a použit certifikovaný hydroizolační materiál BITUM Flexigum na hydroizolaci podzemní části budovy na Mostové ulici č.4 v Bratislavě. Výše svislých izolací byla cca 4,5 metru a celkově se použilo 7.000 kilogramů materiálu. Do dnešního dne správce budovy nezaznamenal jediný únik i přes těsné blízkosti řeky Dunaj.

 

Souběžně s rozsáhlou činností na poli těsnicích a izolačních materiálů v Izraeli začala společnost BITUM v rámci své obchodní strategie, jejímž cílem je pronikat na další trhy a rozšiřovat svou působnost v zahraničí, své sofistikované produkty také vyvážet do různých lokalit po celém světě.