Společnost BITUM je víc než 70 let předním izraelským výrobcem těsnících a izolačních produktů se sídlem v Haife.

BITUM vyvíjí, vyrábí a prodává vyspělé produkty, které se drží na čele trhu s těsnícími a izolačními materiály.

Od roku 1948, kdy společnost BITUM zahájila činnost, uvedla na trh řadu inovativních a k životnímu prostředí ohleduplných produktů pro stavebnictví, které se staly novým standardem v oblasti technických parametrů, efektivity využití i nízkých cen.

Tyto moderní produkty se staly základem pro vstup na mezinárodní trhy a značné objemy těchto výrobků se již vyvážejí do přibližně 16 zemí po celém světě.

Životní prostředí

Mnoho lidí o ochraně životního prostředí hovoří …  BITUM jedná! Společnost BITUM se zaměřuje na vývoj a výrobu těsnících a izolačních produktů, které jsou ohleduplné k lidem i k životnímu prostředí, a to už dlouhá léta.

Produkty na bázi organických hořlavých a nebezpečných rozpouštědel, které společnost BITUM vyráběla v minulosti, jsou nahrazovány těsnícími produkty na vodní bázi. Produkty na bázi skelných vláken a kamenné vlny, které při aplikaci i užívání vyvolávají svědění a jsou příčinou postupného poškozování zdraví uživatelů a zákazníků, jsou nahrazovány produkty tepelné a zvukové izolace na bázi polyesterových vláken, které jsou příjemné na dotek.

Společnost BITUM také v několika posledních letech investovala obrovské prostředky do vybudování moderních ekologických provozů, a razantně tak snížila úroveň znečištění ovzduší v důsledku výrobních procesů.

S uspokojením společnost BITUM zaznamenává, že bezprostřední okolí jejích výrobních provozů již není narušeno znečištěním způsobeným její výrobními procesy. Tak BITUM díky svým "zeleným" produktům přímo i nepřímo přispívá k ochraně životního prostředí.