Skupina produktů pro hydroizolační sanační aplikaci.

 

 

Sanační injektáž je speciální proces, který si našel ve stavebnictví své stálé místo. Izolování proti vlhkosti a vodě pomocí injektáží je rychlou, čistou, spolehlivou a nenákladnou alternativou k jiným izolačním systémům. Výhodou izolování tímto způsobem je rychlé utěsnění proti jakémukoliv průniku vody a vlhkosti bez nutnosti výkopů a izolace zvenčí. Je to relativně čistý proces bez nutnosti založit velké staveniště. Tato technologie působí proti pozitivnímu i negativnímu tlaku vody a zároveň spolehlivě funguje i při velmi velkém tlaku vody. Injektování se používá velmi často při průsaku vody, které vzniká v důsledku chyb při betonování a ve starých objektech. V důsledku chyb při betonování mohou vzniknout štěrková hnízda, které mohou propouštět vodu. Tato hnízda je možné odstranit pomocí injektáže. Na vodopropustné trhliny a pracovní spáry lze většinou použít pouze injektování. V případě dodatečné izolace trhlin a spár jde o jediné optimální řešení. Touto technologií se aplikuje hydroizolační materiál do trhlin, zdiva, betonů, zeminy, štěrků, písků a pod. nebo do předem předvrtaného podkladu.

V současnosti se používají hydroizolační injektážní materiály na bázi polyuretanových nebo gelových pryskyřic a krystalické emulze.

 

Připravujeme pro rok 2017.