Skupina produktů na pevnostní injektáže staticky oslabených zdí a stropů.

 

Při statickém zpevňování zdiva je možné použít injektování. Pomocí speciálních materiálů, vyhovujících technickým požadavkům, dokážete zajistit spolehlivé zpevnění zdiva. V těchto případech se vyžaduje jak vysoká technická znalost problematiky tak bohaté zkušenosti. Zpevňování zdiva se stále častěji používá v oblasti sanace starých budov. V těchto případech je třeba zohledňovat specifické zvláštnosti objektů jako např. statické a dynamické zatížení a z nich vyplývající pohyby, průnik vody při pracích apod. Podobný postup se používá i při horizontální uzávěru, především ve vinných sklepech. Touto technologií se aplikuje pod tlakem injektážní materiál do trhlin, zdiva, betonů, zeminy, štěrků, písků a pod. nebo do předem předvrtaného podkladu.

V současnosti se používají pevnostní injektážní materiály na bázi pryskyřic, krystalické emulze nebo mikrocementy.

 

Připravujeme pro rok 2017.